Monday, June 26, 2006

Use cases

Voor het succesvol ontwikkelen en efficient onderhouden van een complexe applicatie is het hebben -en- onderhouden van een functioneel ontwerp noodzakelijk. In deze tijd van 'agile' en 'iteratief' ontwikkelen kun je in eerste instantie goed uit de voeten met een prototype. Op een gegeven moment ontkom je er niet aan om zaken nauwkeurig vast te leggen. Je zult dan, naast het prototype, ook business rules en use cases moeten hebben.
Op enkele hoofdrichtlijnen na is er echter geen duidelijke format voor use cases, je kunt ze invullen en vormgeven zoals je wenst. In de loop der tijd heb ik de ideeen van Cockburn en Ambler leren te waarderen. Zie de volgende links voor meer informatie over hun ideeen:
Voorbeelden 1
Voorbeelden 2

Friday, June 23, 2006

Anti patterns

Vandaag las ik in een magazine een leuk stukje over 'Anti patterns'. Een anti-pattern beschrijft, in tegenstelling tot een gewone pattern, een oplossing die je juist niet moet toepassen.
Links:
J2EE anti-patterns
JUnit anti-patterns
Exception handling anti-patterns