Monday, June 26, 2006

Use cases

Voor het succesvol ontwikkelen en efficient onderhouden van een complexe applicatie is het hebben -en- onderhouden van een functioneel ontwerp noodzakelijk. In deze tijd van 'agile' en 'iteratief' ontwikkelen kun je in eerste instantie goed uit de voeten met een prototype. Op een gegeven moment ontkom je er niet aan om zaken nauwkeurig vast te leggen. Je zult dan, naast het prototype, ook business rules en use cases moeten hebben.
Op enkele hoofdrichtlijnen na is er echter geen duidelijke format voor use cases, je kunt ze invullen en vormgeven zoals je wenst. In de loop der tijd heb ik de ideeen van Cockburn en Ambler leren te waarderen. Zie de volgende links voor meer informatie over hun ideeen:
Voorbeelden 1
Voorbeelden 2

No comments:

Post a Comment